RÁDCE | Záruka za dobré provedení smlouvy o dílo ve prospěch objednatele

 

 

 

RÁDCE | ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ

 

Záruka za dobré provedení smlouvy o dílo

Záruka za dobré provedení smlouvy o dílo (Performance bond) zajišťuje, že dodavatel dodrží svůj závazek a řádně splní podmínky smlouvy o dílo. Záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky.